*વાલીઓ તરફે હાઇકોર્ટે કર્યો આદેશ*

ગુજરાત ભારત સમાચાર

સ્કૂલો નહિ ખુલે ત્યાં સુધી શાળા સંચાલકો સ્કૂલ ફીની માંગણી નહિ કરી શકે. સંચાલકો બેફામ ફી ઉઘરાવતા હતા: હાઇકોર્ટે સ્કૂલો તરફથી ફી ભરવા પર દબાણ કરે તો ડીઈઓએ પગલાં લેવાના આદેશ આપ્યા છે.

TejGujarati