⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1026 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,34 લોકોનાં મોત ,744 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 298,અમદાવાદ 199

ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1026 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,34 લોકોનાં મોત ,744 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 298,અમદાવાદ 199,વડોદરા 75,રાજકોટ 58,દાહોદ 39,ભાવનગર 38,ગાંધીનગર 31,બનાસકાંઠા 25,સુરેન્દ્રનગર 21,જામનગર-પાટણ 20,નર્મદા 19,ગીર સોમનાથ-મહેસાણા 18,નવસારી-પંચમહાલ 17,ભરૂચ 16,ખેડા 14,વલસાડ 13,જૂનાગઢ 12,કચ્છ 9,આણંદ-બોટાદ 8,અમરેલી 7,મહીસાગર-મોરબી 6,સાબરકાંઠા 5,તાપી 4,પોરબંદર 2,અરવલ્લી-ડાંગ-દ્વારકા 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 50465
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2201
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 36403

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 24767
•વડોદરા-3740
•સુરત-10276
•રાજકોટ-1096
•ભાવનગર-993
•આણંદ-370
•ગાંધીનગર-1132
•પાટણ-394
•ભરૂચ-627
•નર્મદા-157
‌•બનાસકાંઠા-485
‌•પંચમહાલ-335
•છોટાઉદેપુર-100
•અરવલ્લી-274
•મહેસાણા-623
•કચ્છ-353
•બોટાદ-165
•પોરબંદર-34
•ગીર-સોમનાથ-215
‌•દાહોદ-294
•ખેડા-463
•મહીસાગર-229
•સાબરકાંઠા-328
•નવસારી-383
•વલસાડ-471
•ડાંગ- 09
•દ્વારકા-34
•તાપી-92
•જામનગર-483
•જૂનાગઢ-584
•મોરબી-152
•સુરેન્દ્રનગર-484
•અમરેલી-246 કેસ નોંધાયા

Update- 21.07.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati