*કોવિડ નો જમણવાર . . . COVID CAFE!*- ડો. દર્શના ઠક્કર.. ડો. પાર્થિવ મહેતા.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

*કોવિડ નો જમણવાર . . . COVID CAFE!*
on Fb Live episode #83
*friday સાંજે 7 વાગે*
*17th July 2020*

Join us!
*fb.com/doconmission.net*
*share & spread*
સાગમટે જરૂર પધારજો! સ્વરુચિ ભોજન નો આસ્વાદ!

TejGujarati