⭕ *ગુજરાતમાં નવા 925 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,10 લોકોનાં મોત ,791 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 226,અમદાવાદ 173,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 925 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,10 લોકોનાં મોત ,791 લોકો ડિસ્ચાર્જ*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 226,અમદાવાદ 173,વડોદરા 77,ભાવનગર 61,રાજકોટ 54,જૂનાગઢ 43,સુરેન્દ્રનગર 32,ગાંધીનગર 30,ખેડા 24,મહેસાણા 17,અમરેલી-કચ્છ-ભરૂચ-મોરબી 14,જામનગર 13,દાહોદ 12,બનાસકાંઠા 11,ગીર સોમનાથ-વલસાડ 10,પાટણ-મહીસાગર-સાબરકાંઠા 9,આણંદ-નવસારી 8,નર્મદા-પંચમહાલ 6,અરવલ્લી-બોટાદ 4,તાપી 3 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 44648
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2081
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 31346

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 23599
•વડોદરા-3279
•સુરત-8632
•રાજકોટ-767
•ભાવનગર-748
•આણંદ-325
•ગાંધીનગર-963
•પાટણ-304
•ભરૂચ-482
•નર્મદા-118
‌•બનાસકાંઠા-380
‌•પંચમહાલ-263
•છોટાઉદેપુર-85
•અરવલ્લી-256
•મહેસાણા-499
•કચ્છ-272
•બોટાદ-129
•પોરબંદર-30
•ગીર-સોમનાથ-149
‌•દાહોદ-183
•ખેડા-368
•મહીસાગર-195
•સાબરકાંઠા-273
•નવસારી-288
•વલસાડ-375
•ડાંગ- 07
•દ્વારકા-29
•તાપી-53
•જામનગર-393
•જૂનાગઢ-426
•મોરબી-133
•સુરેન્દ્રનગર-380
•અમરેલી-194 કેસ નોંધાયા

Update- 15.07.2020 5.00 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati