પરમ પૂજ્ય ભુવન ભાનુ સુરી સમુદાય ના આચાર્ય ભગવંત દિક્ષા દાનેશ્વરી આચાર્ય *ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ* કાળધર્મ પામ્યા.

સમાચાર

પરમ પૂજ્ય ભુવન ભાનુ સુરી સમુદાય ના આચાર્ય ભગવંત દિક્ષા દાનેશ્વરી આચાર્ય *ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ* કાળધર્મ પામ્યા..

જિન શાસન ને એક મોટી ખોટ પડી..?

TejGujarati