*અમિત શાહે ગાંધીનગરમાં 5 ગામોને દત્તક લીધા*

સમાચાર

કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે 5 ગામોને દત્તક લીધા છે. આદર્શ ગામ યોજના હેઠળ 5 ગામોને ગૃહપ્રધાનએ દત્તક લીધા છે. ગાંધીનગર લોકસભામાં આવતા માણકોલ, મોડાસર, રામનગર, બિલેશ્વરપુરા અને રૂપાલ ગામને દત્તક લીધા છે.

TejGujarati