અમદાવાદ ખાતે વાલી એકતા મંડળ સુરતની શૂરવીર સુનિતાના સમર્થનમાં આવ્યું.. – સંજીવ રાજપૂત

સમાચાર

સુરત આરોગ્ય પ્રધાન અને મહિલા કોન્સ્ટેબલ વિવાદ મામલો
કોન્સ્ટેબલ સુનિતા યાદવના સમર્થનમાં ગુજરાત વાલી એકતા મંડળ આવ્યું
મેઘાણીનગર ખાતે સુનિતા યાદવના સમર્થનમાં પ્લે કાર્ડ બતાવી દેખાવો કરવામાં આવ્યા.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •