⭕ *ગુજરાતમાં નવા 783 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,16 લોકોનાં મોત ,569 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 273,અમદાવાદ 156,

સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 783 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,16 લોકોનાં મોત ,569 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત 273,અમદાવાદ 156,વડોદરા 67,રાજકોટ 39,વલસાડ 27,ભાવનગર-ગાંધીનગર 19,દાહોદ 18,ભરૂચ-સુરેન્દ્રનગર 16,મહેસાણા-બનાસકાંઠા 15,નવસારી 14,જુનાગઢ-ખેડા 11,કચ્છ 10,જામનગર 9,સાબરકાંઠા 8,અમરેલી 7,આણંદ 5,પાટણ-મહીસાગર-નર્મદા-ગીર સોમનાથ 4,મોરબી-ડાંગ 3,અરવલ્લી 2,પંચમહાલ-બોટાદ-છોટાઉદેપુર-તાપી 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 38419
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1995
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 27313

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 22418
•વડોદરા-2768
•સુરત-6731
•રાજકોટ-509
•ભાવનગર-413
•આણંદ-261
•ગાંધીનગર-773
•પાટણ-258
•ભરૂચ-345
•નર્મદા-100
‌•બનાસકાંઠા-279
‌•પંચમહાલ-221
•છોટાઉદેપુર-67
•અરવલ્લી-235
•મહેસાણા-369
•કચ્છ-219
•બોટાદ-106
•પોરબંદર-21
•ગીર-સોમનાથ-98
‌•દાહોદ-103
•ખેડા-240
•મહીસાગર-165
•સાબરકાંઠા-219
•નવસારી-180
•વલસાડ-277
•ડાંગ- 07
•દ્વારકા-28
•તાપી-29
•જામનગર-298
•જૂનાગઢ-209
•મોરબી-51
•સુરેન્દ્રનગર-227
•અમરેલી-118 કેસ નોંધાયા

Update- 08.07.2020 7.30 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati