યુનાઇટેડ કિંગડમે કરી મોટી જાહેરાત*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

યુનાઇટેડ કિંગડમે કરી મોટી જાહેરાત*
પીએચડી પૂર્ણ કરનારા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ ઉનાળા 2021 થી તેમના અભ્યાસ બાદ 3 વર્ષ માટે રહી શકે છે. જ્યારે અંડરગ્રેજ્યુએટ અને અનુસ્નાતકો શિક્ષણ બાદ બે વર્ષ સુધી ત્યાં રોકાઈ શકશે

ફોટો. રીપ્રેઝન્ટેટિવ પર્પઝ.

TejGujarati