ગુજરાત હાઇકોર્ટ ત્રણ દિવસ માટે બંધ રહેશે આવતીકાલ 8 ,9 ,10 જૂલાઈ ત્રણ દિવસ હાઇકોર્ટ ની તમામ કામકાજ બંધ રહેશે.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ત્રણ દિવસ માટે બંધ રહેશે

આવતીકાલ 8 ,9 ,10 જૂલાઈ ત્રણ દિવસ હાઇકોર્ટ ની તમામ કામકાજ બંધ રહેશે

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ના 6 કર્મચારી 1 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત 7 કોરોના નો રિપોર્ટ પોઝીટીવ

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની બિલ્ડીંગ ,હોલ સહિત આખા કેમ્પસ ને સેનિટાઈઝ કરાશે

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •