⭕ *ગુજરાતમાં નવા 712 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,473 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા* ⭕ 24 કલાકમાં સુરત 253,અમદાવાદ 172.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 712 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,473 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ 24 કલાકમાં સુરત 253,અમદાવાદ 172,રાજકોટ 47,ભાવનગર 20,વલસાડ 19,ગાંધીનગર-ભરૂચ 15,નવસારી 11,જૂનાગઢ-બનાસકાંઠા-ખેડા 10,જામનગર-મહેસાણા 8,અરવલ્લી-કચ્છ 7,પાટણ-સુરેન્દ્રનગર-સાબરકાંઠા 6,આણંદ-ગીર સોમનાથ 4,મોરબી 3,પંચમહાલ-મહીસાગર-બોટાદ-અમરેલી 2,દાહોદ-જૂનાગઢ-દ્વારકા 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 35398
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1927
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 25414

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 21715
•વડોદરા-2504
•સુરત-5714
•રાજકોટ-367
•ભાવનગર-322
•આણંદ-245
•ગાંધીનગર-708
•પાટણ-235
•ભરૂચ-281
•નર્મદા-94
‌•બનાસકાંઠા-220
‌•પંચમહાલ-202
•છોટાઉદેપુર-60
•અરવલ્લી-222
•મહેસાણા-318
•કચ્છ-182
•બોટાદ-99
•પોરબંદર-21
•ગીર-સોમનાથ-85
‌•દાહોદ-66
•ખેડા-197
•મહીસાગર-149
•સાબરકાંઠા-193
•નવસારી-142
•વલસાડ-198
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-26
•તાપી-12
•જામનગર-266
•જૂનાગઢ-157
•મોરબી-34
•સુરેન્દ્રનગર-186
•અમરેલી-97 કેસ નોંધાયા

Update- 04.07.2020 7.30 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati