*ગુજરાતમાં નવા 687 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,340 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત-અમદાવાદ 204

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 687 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,340 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં સુરત-અમદાવાદ 204,વડોદરા 62,જૂનાગઢ 26,ભાવનગર 21,ગાંધીનગર 16,ખેડા-સુરેન્દ્રનગર 14,જામનગર-ભરૂચ-પંચમહાલ 13,પાટણ 11,રાજકોટ 10,આણંદ 9,બનાસકાંઠા 8,મહીસાગર 7,વલસાડ-નવસારી 6,મહેસાણા-સાબરકાંઠા-કચ્છ 5,નર્મદા-તાપી 3,બોટાદ-મોરબી 2,અરવલ્લી-ગીર સોમનાથ-દાહોદ-દ્વારકા-પોરબંદર 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 34686
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1906
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 24941

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 21543
•વડોદરા-2443
•સુરત-5461
•રાજકોટ-320
•ભાવનગર-308
•આણંદ-241
•ગાંધીનગર-691
•પાટણ-229
•ભરૂચ-266
•નર્મદા-94
‌•બનાસકાંઠા-210
‌•પંચમહાલ-200
•છોટાઉદેપુર-60
•અરવલ્લી-215
•મહેસાણા-309
•કચ્છ-175
•બોટાદ-97
•પોરબંદર-21
•ગીર-સોમનાથ-81
‌•દાહોદ-65
•ખેડા-187
•મહીસાગર-147
•સાબરકાંઠા-187
•નવસારી-131
•વલસાડ-179
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-25
•તાપી-12
•જામનગર-258
•જૂનાગઢ-147
•મોરબી-31
•સુરેન્દ્રનગર-180
•અમરેલી-95 કેસ નોંધાયા

Update- 03.07.2020 7.30 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati