કબજિયાત શરીરમાં પોટેશિયમ(Potassium)નું પ્રમાણ ઓછું થવાને કારણે થઈ શકે છે.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

*કબજિયાત શરીરમાં પોટેશિયમ(Potassium)નું પ્રમાણ ઓછું થવાને કારણે થઈ શકે છે. પુખ્ત પુરુષ અને માદા માટે દૈનિક આહારમાં પોટેશિયમનું યોગ્ય પ્રમાણ અનુક્રમે 3400 મિલીગ્રામ અને 2600 મિલીગ્રામ છે. સરેરાશ આકારનું એક બટાકુ, એક કેળુ અને 250 મિલીલીટર સંતરાનો રસ અનુક્રમે 610 મિલીગ્રામ, 422 મિલીગ્રામ અને 496 મિલીગ્રામ પોટેશિયમ પ્રદાન કરે છે.*

Reference:
U.S. National Library of Medicine.

*આપ નીચે આપેલ વોટ્સએપ ગ્રુપ લિંક પર ક્લિક કરીને અને તેમાં જોડાઈને આ પ્રકારની નિયમિત આરોગ્ય હકીકતોની જાણકારી મેળવી શકો છો.*

https://chat.whatsapp.com/JxIy51BhHdUEuUOgqtjzmc

TejGujarati