આજે ડોક્ટર ડે નિમિત્તે, ભારતભર ની સ્ત્રીઓ માટે, મુંબઈ નાં મેગેઝિન દ્વારા માર્ગદર્શન માટે ડૉ. શિતલ પંજાબી નું આમંત્રણ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આજે ડોક્ટર ડે નિમિત્તે,
ભારતભર ની સ્ત્રીઓ માટે,
મુંબઈ નાં મેગેઝિન દ્વારા,
સ્ત્રીઓ નાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓ નાં માર્ગદર્શન માટે ફેસબુક માં લાઈવ ટોક શોમાં,
અમદાવાદ થી ડોક્ટર શીતલ પંજાબી આમંત્રિત છે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •