*?ભારત માટે આ 52 ચાઈનીઝ એપ ની સામે 52 સ્વદેશી એપ જાહેર* ✍?

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

*?ભારત માટે આ 52 ચાઈનીઝ એપ ની સામે 52 સ્વદેશી એપ જાહેર*
✍? *https://bit.ly/2zJpFJ9*

? *તમારા મોબાઇલ અને બેન્ક ખાતા કરશે હેક તાત્કાલિક કાઢી નાંખો*

?? *ઇન્સ્ટોલ કરો ભારતની સ્વદેશી એપ્પ*

?️?? *તમારા ફોન ની એપ ની સામે ભારત ની કઈ એપ છે…❓*

✍? *https://bit.ly/2zJpFJ9*

?? *શુ તમે જાણો છો..તમારા ફોન મા કેટલી ચાઇના એપ છે ..?*
?? *https://bit.ly/તમારા-ફોનમાં-ચાઇના-એપ-કઇ-છે-જાણવા-ક્લિક-કરો*

TejGujarati