ગુજરાતી અભિનેતા અને વીઓ-ડબિંગ આર્ટીસ્ટ દીપક દવેનું ન્યુયોર્કમાં હ્યદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગુજરાતી અભિનેતા અને વીઓ-ડબિંગ આર્ટીસ્ટ દીપક દવેનું ન્યુયોર્કમાં હ્યદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું

TejGujarati