*?શા માટે બાપ બાપ હોય છે..* *??શા માટે દીકરો પોતાના બાપનો બાપ ન બની શકે…..?* શા માટે દીકરો બાપ સામે બાયો ન ચડાવી શકે….?

ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

*??દરેક દીકરાએ વાંચવા જેવી એક નાનકડી વાર્તા*
*?વાર્તા નથી હકીકત પણ છે…એક બાપની વેદના અને સંવેદના છે…*
એક સુખી સંપન્ન પરીવાર
દરરોજ ટેબલપર જમવા સાથે બેસે….
પુત્ર પિતાને દરરોજ એકની એક વાત કરે..કે..
*પપ્પા તમે તમારી જીંદગીના સાઇઠ વર્ષમાં શું કર્યું .? કંઇ નહીં .. !!!*
અને અાજે જુઓ માત્ર દશ વર્ષમાં
મેં ગાડી,બંગલો,અખુટ સંપત્તિ ઉભી
કરી દીધી ….!!
*પુત્રના અા દરરોજના મહેણાં ટોણાથી*
*પિતાની અાંખમાં અાંસુ અાવી જતા ….*
પણ એક દિવસે પિતાએ કહ્યું …
બેટા તારી પ્રગતિથી હું ખુબ ખુશ છું …
*મને ગર્વ છે કે તું મારા કરતાં સો કદમ અાગળ છે પણ…*
*તું તારી અને મારી સરખામણી કરે છે,*
*ત્યારે મને ખુબ જ દુઃખ થાય છે…પણ….*
અાજે હું તારી પ્રગતિનું અસલ રહસ્ય જણાવું છું.
*બેટા અા તારો અા જે વૈભવ તું મને દેખાડી રહ્યો છે…*
તેના પાયામાં એક અાખી પેઢીની મહેનત છે ….
*તારા દાદા એટલે કે મારા પિતા એક ઝુંપડામાં રહેતા….*
વિજળી નહી ..રોડ રસ્તા
નહી…કોઇ સગવડ નહી..
*ત્યારે ન હતા ઉદ્યોગો..ન હતી પુરતી શાળાઓ…નોકરીઓ તો મળતીજ નહી…*
મારા પિતાએ કાળી મજુરી કરી મને ભણાવ્યો,ગ્રેજ્યુએટ થયો…ધંધો કર્યો….
*સતત સંધર્ષની વચ્ચે દુખ વેઠી ને*
*તમને સુખ અાપવા પ્રયત્ન કર્યો….*
તું કમાવા લાયક બન્યો ત્યારે મારાથી બચેલી મુડી અને મારો ધંધો તને અાપ્યો…..
*તેં તારી અાવડત અને સુઝથી ધંધાને વિકસાવ્યો..*
પણ અા તારી વિકાસની ગાથાના પાયામાં મારી જાત અને એક પેઢી ધરબાઇ ગઇ છે……
*હવે પછી તું એવું ન કહેતો મે કશું કર્યુ નથી…*
મને દુખ થાય છે….તારી આ ગેર સમજણથી..
*છેલ્લે એક વાત …….*
*એક બાપને દીકરો કહે કે તમે તમારા સમયમાં કંઇ ન કર્યુઁ..*
અથવા તો તમે શું કર્યુઁ અમારા માટે…?
*ત્યારે બાપને ખુબજ દુઃખ અને પીડા થાય છે…*
ના સમજ દીકરાઓ જ આવી વાતો કરે..
*દરેક દીકરાએ એક વાત યાદ*
*રાખવા જેવી છે કે…*
જે બાપે તમનેભણાવ્યા,
ગણાવ્યા,લાડ લડાવ્યા એ બાપનો ઉપકારનો બદલો તમે આખી જિંદગીમાં પણ નહીં
ચૂકવી શકો…
*કદાચ બાપનો કોઈ દુર્ગુણ તમારા*
*ખ્યાલમાં આવ્યો હોય તો પણ…….પણ…….*

*દીકરાને આ વાત ત્યારે સમજાય છે,જ્યારે પોતે પોતાના સંતાનનો બાપ બને છે….*
*?મિત્રો,ક્યારેય બાપની મજાક ના ઉડાવશો બાપના બાપ ના બનશો કેમ કે તેણે તેની જિંદગી બાળકોના ભવિષ્ય માટે દોડી દોડી ખર્ચી નાખી હોય છે…!!!*??????

TejGujarati