આવનારા હિંદુ તહેવારોનું લિસ્ટ. – તૃપ્તિ ત્રિવેદી.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

*Imp Dates*

*તા-૩/૭/૨૦ શુક્રવારે – જયાપાર્વતી વ્રત પ્રારંભ*
*તા-૭/૭/૨૦ મંગળવારે – જયાપાર્વતી વ્રત જાગરણ*
*તા-૨૦/૭/૨૦ સોમવારે – સોમવતી અમાસ*
*તા-૨૧/૭/૨૦ મંગળવારે શિવપૂજન શરૂ – શ્રાવણ સુદ-૧*
*તા-૩/૮/૨૦ સોમવારે – પૂનમ – રક્ષાબંધન*
*તા-૮/૮/૨૦ શનિવારે – નાગ પંચમી*
*તા-૧૨/૮/૨૦ બુધવારે – ૫૨૪૬ મો – શ્રીકૃષ્ણ જન્મોઉત્સવ જયંતી – (આઠમ)*
*તા-૧૫/૮/૨૦ શનીવારે -(સ્વતંત્ર દિવસ)-*
*તારીખ – ૨૧/૮/૨૦૨૦ શુક્રવારે – કેવડા – ત્રીજ*
*તા-૨૨/૮/૨૦ શનીવારે – ગણેશ ચતુર્થી ભાદરવા સુદ – ૧*
*તા-૧/૯/૨૦ મંગળવારે – અનંત ચૈદશ (ગણેશજી વીસજૅન)*
*તા-૨/૯/૨૦ બુધવારે – શ્રાદ્ધ પારંભ*
*તા-૧૮/૯/૨૦ શુક્રવારે – અધિક માસ શરૂ અધિક આસો સુદ-૧*
*તા-૧૬/૧૦/૨૦ શુક્રવારે – અધિક માસ સમાપ્ત – અમાસ*
*તા-૧૭/૧૦/૨૦ શનીવારે – નવારાત્રી શરૂ આસો સુદ – ૧*
*તા-૨૬/૧૦/૨૦ સોમવારે – દશેરા*
*તા-૩૧/૧૦/૨૦ શનીવારે – સરદાર પટેલ જયંતી ને શરદપૂનમ*
*તા-૧૧/૧૧/૨૦ બુધવારે – એકાદશી*
*તા-૧૨/૧૧/૨૦ ગુરૂવારે – વાધબારસ*
*તા-૧૩/૧૧/૨૦ શુક્રવારે – ધનતેરસ*
*તા-૧૪/૧૧/૨૦ શનિવારે દિવાળી અને લક્ષ્મીપૂજન અને ચોપડા પૂજન*
*તા-૧૫/૧૧/૨૦ રવિવારે – ગોવધન પૂજન*
*તા-૧૬/૧૧/૨૦ સોમવારે – નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજ*

?????

TejGujarati