કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીની તબિયત વધુ લથડી..અમદાવાદ ની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા

ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

કોંગ્રેસ નેતા ભરતસિંહ સોલંકીની તબિયત વધુ લથડી..અમદાવાદ ની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા

TejGujarati