ગાંધીનગર શહેરમાં આજે કોરોનાનો એકેય પોઝિટિવ કેસ ના નોંધાતા રાહત….

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક ભારત સમાચાર

ગાંધીનગર શહેરમાં આજે કોરોનાનો એકેય પોઝિટિવ કેસ ના નોંધાતા રાહત….
ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કોરોનાના ૫ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા …
કુલ ૫ કેસ નોંધાયા…

જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ની સૂચનાઓ અને વિનંતી નું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ….

TejGujarati