⭕ *ગુજરાતમાં નવા 580 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,532 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા* ⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 219,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 580 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,532 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 219,સુરત 182, વડોદરા 45,
,ગાંધીનગર 14,ભરૂચ 16,રાજકોટ 13,જામનગર 9,આણંદ-ભાવનગર-પાટણ 8,મહેસાણા 7,સુરેન્દ્રનગર-નર્મદા 6,ખેડા-અમરેલી 5,પંચમહાલ-નવસારી 4,કચ્છ 3,બોટાદ-દાહોદ-છોટાઉદેપુર-મોરબી 2,
અરવલ્લી-મહીસાગર-સાબરકાંઠા 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 30158
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1772
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 22038

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 20058
•વડોદરા-2074
•સુરત-4058
•રાજકોટ-228
•ભાવનગર-226
•આણંદ-182
•ગાંધીનગર-616
•પાટણ-162
•ભરૂચ-197
•નર્મદા-85
‌•બનાસકાંઠા-168
‌•પંચમહાલ-163
•છોટાઉદેપુર-48
•અરવલ્લી-187
•મહેસાણા-235
•કચ્છ-130
•બોટાદ-80
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-67
‌•દાહોદ-57
•ખેડા-137
•મહીસાગર-135
•સાબરકાંઠા-159
•નવસારી-68
•વલસાડ-88
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-20
•તાપી-6
•જામનગર-183
•જૂનાગઢ-76
•મોરબી-13
•સુરેન્દ્રનગર-112
•અમરેલી-59 કેસ નોંધાયા

Update- 26.06.2020 7.30 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •