⭕ *ગુજરાતમાં નવા 577 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,410 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા* ⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 238

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 577 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,18 લોકોનાં મોત ,410 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 238,સુરત 154, વડોદરા 44,
,ગાંધીનગર 15, જામનગર-રાજકોટ 14,નર્મદા 11,ભરૂચ 9,વલસાડ 8,આણંદ 7,પંચમહાલ-ખેડા 6,કચ્છ-નવસારી-ભાવનગર 5,જૂનાગઢ-મહેસાણા-ગીરસોમનાથ 4,અમરેલી 3, અરવલ્લી-સાબરકાંઠા-સુરેન્દ્રનગર-પાટણ 2,બોટાદ-દાહોદ-મોરબી 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 29578
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1754
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 21506

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 19839
•વડોદરા-2029
•સુરત-3876
•રાજકોટ-205
•ભાવનગર-218
•આણંદ-174
•ગાંધીનગર-602
•પાટણ-154
•ભરૂચ-181
•નર્મદા-78
‌•બનાસકાંઠા-168
‌•પંચમહાલ-159
•છોટાઉદેપુર-46
•અરવલ્લી-186
•મહેસાણા-228
•કચ્છ-127
•બોટાદ-78
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-67
‌•દાહોદ-55
•ખેડા-132
•મહીસાગર-133
•સાબરકાંઠા-158
•નવસારી-64
•વલસાડ-88
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-20
•તાપી-6
•જામનગર-174
•જૂનાગઢ-74
•મોરબી-11
•સુરેન્દ્રનગર-106
•અમરેલી-54 કેસ નોંધાયા

Update- 25.06.2020 7.30 PM
*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati