*”દીકરી પારકી ક્યારે લાગે છે ??”*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

*”દીકરી પારકી ક્યારે લાગે છે ??”*

*દીકરી જ્યારે વિદાય થાય ત્યારે પારકી નથી લાગતી પણ જ્યારે થોડાં મહિના પછી પિયર આવીને મોઢું સાફ કરી ને નેપકીન ની જગ્યાએ પોતાનો નાનો રૂમાલ વાપરે છે!*
*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે! “*

*રસોડામાં અજાણ્યાની જેમ તરત કોઈ વસ્તુ અડવાની બંધ કરી દે!*
*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે!”*

*બધાંને પીરસીને જમાડતી જે પહેલાં એ આજે ડાઇનિંગ ટેબલ પર કોઈ પણ ડબો ખોલી ને જોતી નથી!*
*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે!”*

*ભાઈ સાથે રૂમ બાબતે કાયમ ઝગડો કરતી, જ્યારે રાત્રે સુવા માટે ક્યાં સુવ તો કોઈને નઈ નડું!*
*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે!”*

*સાસરે જતી વખતે બધાં પૂછે છે, પછી કયારે આવીશ? તો કહે છે, મારા સાસુ અને એમની( પતિ )ની અનુકૂળતા પૂછવી પડે!*
*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે!”*

*જેમને દીકરી ,બહેન હોય એ પ્રેમથી રાખજો. કેમકે એકવાર જાય છે પછી કયારેય એજ રૂપે પાછી આવતી નથી.*

*”ત્યારે, દીકરી પારકી લાગે છે!”*
?????

TejGujarati