⭕ *ગુજરાતમાં નવા 572 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,25 લોકોનાં મોત ,575 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 572 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,25 લોકોનાં મોત ,575 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 215,સુરત 172, વડોદરા 45,જામનગર-રાજકોટ 13,ભરૂચ 10, આણંદ-પંચમહાલ-સુરેન્દ્રનગર-નર્મદા 9, અરવલ્લી-ગાંધીનગર 7, નવસારી 6,કચ્છ-ગીર સોમનાથ-વલસાડ-ભાવનગર 5, મહેસાણા-અમરેલી-જૂનાગઢ 4,મહિસાગર-પાટણ-ખેડા-છોટાઉદેપુર 3,બનાસકાંઠા-સાબરકાંઠા-બોટાદ-દાહોદ 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 29001
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1736
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 21096

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ- 19601
•વડોદરા-1985
•સુરત-3712
•રાજકોટ-199
•ભાવનગર-213
•આણંદ-167
•ગાંધીનગર-587
•પાટણ-152
•ભરૂચ-172
•નર્મદા-67
•બનાસકાંઠા-168
•પંચમહાલ-153
•છોટાઉદેપુર-46
•અરવલ્લી-185
•મહેસાણા-224
•કચ્છ-122
•બોટાદ-77
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-63
•દાહોદ-54
•ખેડા-126
•મહીસાગર-133
•સાબરકાંઠા-156
•નવસારી-59
•વલસાડ-80
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-20
•તાપી-6
•જામનગર-160
•જૂનાગઢ-70
•મોરબી-10
•સુરેન્દ્રનગર-104
•અમરેલી-51 કેસ નોંધાયા

Update- 24.06.2020 7.30 PM

(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati