તેજ ગુજરાતીના વાચક જયેશ પટેલે રથયાત્રા દરમ્યાન લીધેલી તસવીરો.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક ભારત સમાચાર

તેજ ગુજરાતીના વાચક જયેશ પટેલે રથયાત્રા દરમ્યાન લીધેલી તસવીરો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •