ટીકટોકના બદલે ભારતની “ડબજસ્ટ” એપને ડાઉનલોડ કરી ને સ્વદેશી બનો.

સમાચાર

ચાઈના ના ટીકટોક ના બદલે ભારત ની “ડબજસ્ટ” એપ ને ડાઉનલોડ કરી ને સ્વદેશી બનો. જેના ડાઉનલોડ રેટ 4.9 છે. સેમ ટુ સેમ ટીકટોક જેવી જ છે.

જય હિન્દ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parthbhatti.dubdub

PLEASE DELETE

TIKTOK

DOWNLOAD THIS☝☝☝

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •