⭕ગુજરાતમાં નવા 510 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,31 લોકોનાં મોત ,389 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા ⭕ 24 કલાકમાં અમદાવાદ 317.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

,સુરત 82,વડોદરા 43, ગાંધીનગર 11,ભરૂચ 9,જામનગર 7,આણંદ 6, અરવલ્લી-પાટણ 5,ભાવનગર 4,બનાસકાંઠા-નવસારી 3,સાબરકાંઠા-પંચમહાલ-અમરેલી 2,રાજકોટ-ખેડા-બોટાદ-સુરેન્દ્રનગર-જૂનાગઢ-નર્મદા-મોરબી 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 25658
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1592
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 17829

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-17946
•વડોદરા-1725
•સુરત-2861
•રાજકોટ-172
•ભાવનગર-178
•આણંદ-141
•ગાંધીનગર-531
•પાટણ-129
•ભરૂચ-115
•નર્મદા-34
‌•બનાસકાંઠા-159
‌•પંચમહાલ-133
•છોટાઉદેપુર-40
•અરવલ્લી-157
•મહેસાણા-193
•કચ્છ-107
•બોટાદ-70
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-53
‌•દાહોદ-49
•ખેડા-114
•મહીસાગર-121
•સાબરકાંઠા-146
•નવસારી-44
•વલસાડ-59
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-18
•તાપી-6
•જામનગર-101
•જૂનાગઢ-53
•મોરબી-9
•સુરેન્દ્રનગર-84
•અમરેલી-36 કેસ નોંધાયા

Update- 18.06.2020 7.30 PM

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati