એટલે સુધી કે એવા દેશદ્રોહીઓ મરતા હોય તો પાણી પણ ના આપતા…ડો.શ્વેતલ ભાવસાર.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

તમારી આજુબાજુમાં , કામધંધામાં અને હા તમારા ઘરમાં પણ જો હજી પણ કોઈ મેઈડ ઈન ચાઈનાના માલની ખરીદીની તરફેણ કરતું હોય તો એવા ચામાચીડિયાઓની સાથે સંપૂર્ણ સંબંધ તોડી નાંખજો….એટલે સુધી કે એવા દેશદ્રોહીઓ મરતા હોય તો પાણી પણ ના આપતા…

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •