કેજીબીવી માધવનગર સાણંદના તેજસ્વી તારલા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

કોળી પટેલ જ્યોતિબેન વશરામભાઈ PR 89.52 પ્રથમ નંબર

પલાસ અજીતાબેન નવલસિંઘ.PR 89.35 દ્વિતીય નંબર.

પટેલ ઇલાબેન હેમરાજભાઈ PR 85.12.તૃતીય નંબર

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય માધવનગર,તા.સાણંદ,જી.અમદાવાદ.નું HSC બોર્ડનું હોસ્ટેલ પરિણામ.

TejGujarati