⭕ગુજરાતમાં નવા 514 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,28 લોકોનાં મોત ,339 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા.અમદાવાદ 327,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 514 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,28 લોકોનાં મોત ,339 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 327 ,સુરત 64,વડોદરા 44,ગાંધીનગર 15,જામનગર-ભરૂચ 9,રાજકોટ 8,પંચમહાલ 7,સાબરકાંઠા-જૂનાગઢ 4,પાટણ-સુરેન્દ્રનગર 3,મહેસાણા-અરવલ્લી-વલસાડ 2,બનાસકાંઠા-આણંદ-કચ્છ-ખેડા-બોટાદ-નવસારી-નર્મદા-અમરેલી 1 કેસ*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 24104
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1506
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 16672

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-16967
•વડોદરા-1597
•સુરત-2643
•રાજકોટ-157
•ભાવનગર-169
•આણંદ-129
•ગાંધીનગર-482
•પાટણ-117
•ભરૂચ-93
•નર્મદા-32
‌•બનાસકાંઠા-152
‌•પંચમહાલ-126
•છોટાઉદેપુર-40
•અરવલ્લી-146
•મહેસાણા-187
•કચ્છ-104
•બોટાદ-67
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-50
‌•દાહોદ-48
•ખેડા-107
•મહીસાગર-120
•સાબરકાંઠા-141
•નવસારી-40
•વલસાડ-59
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-15
•તાપી-6
•જામનગર-85
•જૂનાગઢ-47
•મોરબી-6
•સુરેન્દ્રનગર-78
•અમરેલી-28 કેસ નોંધાયા

Update- 15.06.2020 7.30 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati