⭕ગુજરાતમાં નવા 511 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,29 લોકોનાં મોત ,442 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા.24 કલાકમાં અમદાવાદ 334.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 511 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,29 લોકોનાં મોત ,442 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા*

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ 334 ,સુરત 76,વડોદરા 42,સુરેન્દ્રનગર 9,ગાંધીનગર 8,અરવલ્લી-ભરૂચ 6,ભાવનગર-મહીસાગર-આણંદ-અમરેલી 3,મહેસાણા-સાબરકાંઠા-પાટણ-ખેડા 2,બનાસકાંઠા-રાજકોટ-પંચમહાલ-બોટાદ-નર્મદા 1 કેસ*,

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 23590
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1478
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 16333

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-16640
•વડોદરા-1553
•સુરત-2579
•રાજકોટ-149
•ભાવનગર-169
•આણંદ-128
•ગાંધીનગર-467
•પાટણ-114
•ભરૂચ-84
•નર્મદા-31
‌•બનાસકાંઠા-151
‌•પંચમહાલ-119
•છોટાઉદેપુર-40
•અરવલ્લી-144
•મહેસાણા-185
•કચ્છ-103
•બોટાદ-66
•પોરબંદર-14
•ગીર-સોમનાથ-50
‌•દાહોદ-48
•ખેડા-106
•મહીસાગર-120
•સાબરકાંઠા-137
•નવસારી-39
•વલસાડ-57
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-15
•તાપી-6
•જામનગર-76
•જૂનાગઢ-43
•મોરબી-6
•સુરેન્દ્રનગર-75
•અમરેલી-27 કેસ નોંધાયા

Update- 14.06.2020 7.30 PM

*RAVI PATEL*
*SANDESH NEWS*
*AHMEDABAD*

‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati