માત્ર 7 વર્ષની યોગીની અદીતી શુકલે “યોગ ફોર કીડ્ઝ“વર્ગ હેઠળ યોગ તથા પ્રાણાયામનો કાર્યક્રમ પ્રસ્તુત કર્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

આજે ફ્રેનીબેન દેસાઈ ફાઉન્ડેશન ફેસબુક લાઈવ ગ્રુપ ઉપર નાની વયની યોગીની અદીતી શુકલ જે માત્ર ૭ વર્ષ ના છે એમને “યોગ ફોર કીડ્ઝ “ વર્ગ હેઠળ બપોરે ૪ વાગ્યે ખૂબ જ સરાહનીય યોગ તથા પ્રાણાયામ નો કાર્યક્રમ પ્રસ્તુત કર્યો. સૌએ તેમણે આપેલ જ્ઞાનનો લાભ લીધો. ભાગ લેનાર તમામ સભ્યોનો, મનનીય યોગીની નો સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રી ડો. અપર્ણા પંચોલીએ આભાર વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે યોગ માત્ર યુવાઓ કે વયોવૃદ્ધ પૂરતો જ નથી રહ્યો. ભારતનું ગૌરવવંતા ભાવી સમા ભૂલકાંઓ પણ તેમનું કૌશલ્ય આ ક્ષેત્રે પ્રસ્તુત કરીને સૌને તનથી તંદુરસ્ત તથા મનથી સ્વસ્થ કઈ રીતે રહી શકાય તે બખૂબી શીખવી રહ્યાં છે. સૌ યોગીઓને આવનાર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગદિન ની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવે છે.

TejGujarati