અમદાવાદનો અખબાર નગર અંડરબ્રિજ બેથી અઢી ફૂટ જેટલું પાણી ભરાતા બંધ.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

અમદાવાદમા વીજ કડાકા ઓ સાથે ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો

અમદાવાદનો અખબારનગર અંડરપાસ બંધ કરવામાં આવ્યો અખબાર નગર અંડરબ્રિજ બેથી અઢી ફૂટ જેટલું પાણી ભરાતા બંધ.

TejGujarati