સ્વાદની મિજલસ માણો.. સાજન સુખડીઆ ખંભાતવાલા સાથે..

ગુજરાત ભારત સમાચાર

ખંભાત વાળા સાજન સુખડીઆનું પ્રખ્યાત.

*પાપડ ચવાણું.

*હલવાસન.

*સુતર ફેણી

*કાજુ સ્વીટ.

*પેંડા
*દેશી ઘી ની મીઠાઈ.

*નમકીન.

મેના છાપ.. ખંભાતવાલા
સાજન સુખડીઆ
પ્રમુખ શાખા
*સ્ટેશન ટાવર રોડ, ખંભાત
*ગોપી ટોકીઝ સામે, નારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ, આણંદ
*રેલ્વે સ્ટેશન, ગોદી ની સામે,
આણંદ, ગુજરાત.
Mob. 9173062199

TejGujarati