⭕*ગુજરાતમાં નવા 498 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,29 લોકોનાં મોત, 313 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા.અમદાવાદ-289.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

⭕ *24 કલાકમાં અમદાવાદ-289,સુરત-92,વડોદરા-34,ગાંધીનગર-20,રાજકોટ-8,વલસાડ-7,મહેસાણા-પાટણ 6,સાબરકાંઠા-કચ્છ 5,બનાસકાંઠા-પંચમહાલ 4,ભરૂચ-છોટાઉદેપુર 3,ભાવનગર-અરવલ્લી-આણંદ-ખેડા-ગીરસોમનાથ-નવસારી 2 કેસ નોંધાયા*

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 19617
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 1219
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 13324

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-13967
•વડોદરા-1258
•સુરત-2034
•રાજકોટ-128
•ભાવનગર-138
•આણંદ-108
•ગાંધીનગર-401
•પાટણ-98
•ભરૂચ-54
•નર્મદા-23
‌•બનાસકાંઠા-136
‌•પંચમહાલ-101
•છોટાઉદેપુર-37
•અરવલ્લી-120
•મહેસાણા-153
•કચ્છ-88
•બોટાદ-60
•પોરબંદર-12
•ગીર-સોમનાથ-47
•દાહોદ-45
•ખેડા-86
•મહીસાગર-116
•સાબરકાંઠા-117
•નવસારી-31
•વલસાડ-53
•ડાંગ-4
•દ્વારકા-15
•તાપી-6
•જામનગર-61
•જૂનાગઢ-32
•મોરબી-4
•સુરેન્દ્રનગર-46
•અમરેલી-14 કેસ નોંધાયા

Update- 06.06.2020 7.30 PM

RAVI PATEL
SANDESH NEWS
AHMEDABAD
‌(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati