ગુજરાતમાં કોરોનાનાં નવા કેસની સંખ્યા 492. રાજ્યમાં કુલ 18609. છેલ્લા 24 કલાકમાં લોકોનાં મૃત્યુ 33.

સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યુઝ..
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના નવા કેસની સંખ્યા
492
રાજ્યમાં કુલ કેસનો આંકડો પહોંચ્યો
18609
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં લોકોનાં મૃત્યુ
33
રાજ્યમા આજે ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા
455
ગુજરાતમાં સાજા થયેલા કુલ દર્દીઓની સંખ્યા
12667

TejGujarati