ખાલી પોપટની જેમ જય હિંદ, “હું પણ કોરોના વોરિયર” બોલવાથી રાષ્ટ્રભક્તિ પૂરવાર ના થાય.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમ્યાન જર્મનીએ બ્રિટન આવતા ખાંડના જહાજ બોમ્બમારો કરી ડુબાડી દીધા.

બ્રિટીશ રેડીયો પર જાહેરાત થઈ કે દેશમાં ખાંડની અછત છે માટે માપમાં મળશે.

તત્કાલીન બ્રિટીશ વડાપ્રધાન ચર્ચિલ એનું પરિણામ જોવા લંડનમાં નીકળ્યા અને ખાંડ માટેની લાઈનો જોઈ હતાશ થઈ ગયા.

તો પણ એમણે લાઈનમાં જઈ બેચાર જણને પૂછયું તો ખબર પડી કે જેમની પાસે વધુ ખાંડ પડી હતી તે એ લોકો પાછી આપવા લાઈનમાં ઉભા હતા.

ચર્ચિલ ગદગદ થઈ ગયા અને જીતના પૂ્ર્ણ વિશ્વાસ સાથે પાછા વળી ગયા.

ત્યારે બ્રિટીશરો એન્થમ ગાય છે કે,

*Rule Britannia rule the waves Britisher will never slaves*

આવુ કેરેક્ટર પ્રજાનું હોય તો દેશ મહાન થાય જ થાય…

ખાલી પોપટની જેમ *જય હિંદ*, હું પણ કોરોના વોરિયર બોલવાથી રાષ્ટ્રભક્તિ પૂરવાર ના થાય.

TejGujarati