*”અમદાવાદની એસ.વી.પી. હોસ્પિટલની ઘોર બેદરકારી સામે આવી.રિપોર્ટ નેગેટિવ કહી ઘેર મોકલે દર્દીને અડધી રાત્રે પોઝિટિવ રિપોર્ટ છે કહી દાખલ કર્યો.”*

ગુજરાત ભારત સમાચાર

TejGujarati