⭕ ગુજરાતમાં 20.05.2020ના સાંજે 5 વાગ્યાથી નવા 371 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,24 લોકોનાં મોત ,269 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા.

ગુજરાત ભારત

⭕ નવા 371 કેસમાંથી અમદાવાદ 233,સુરત 34,વડોદરા 24,મહેસાણા 13,બનાસકાંઠા 11,મહીસાગર 9,અરવલ્લી 7,ગીર સોમનાથ 6,ગાંધીનગર 5, કચ્છ 4, જામનગર-સાબરકાંઠા-દાહોદ-નવસારી-સુરેન્દ્રનગર 3, નર્મદા-જૂનાગઢ 2, પંચમહાલ-ખેડા-પાટણ 1 કેસ

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 12910
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 773
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 5488

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-9449•વડોદરા-750•સુરત-1227
•રાજકોટ-82•ભાવનગર-114•આણંદ-85
•ગાંધીનગર-198•પાટણ-69•ભરૂચ-37
•નર્મદા-15•બનાસકાંઠા-99•પંચમહાલ-72
•છોટાઉદેપુર-22•અરવલ્લી-93•મહેસાણા-93
•કચ્છ-61•બોટાદ-56•પોરબંદર-5
•ગીર-સોમનાથ-34•દાહોદ-32•ખેડા-54 •મહીસાગર-77•સાબરકાંઠા-52•નવસારી-14
•વલસાડ-17•ડાંગ-2•દ્વારકા-12
•તાપી-3•જામનગર-46•જૂનાગઢ-15
•મોરબી-2•સુરેન્દ્રનગર-16•અમરેલી-2 કેસ નોંધાયા

Update- 21.05.2020 7.30 PM

RAVI PATEL
SANDESH NEWS
AHMEDABAD

(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati