મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યાં બોલે’ જેવાં લોક જીભે રમતાં લોક ગીતો અને ભજનો થી ઘર ઘરમાં જાણીતા બનેલ લોક ગાયિકા પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલ ના આજે પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત વંદન

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

જેસલ તોરલ ગુજરાતી ફિલ્મનું ભજન ‘પાપ તારું પરકાશ જાડેજા ધરમ તારો સંભાળ, “હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી “તેમજ “મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યાં બોલે’ જેવાં લોક જીભે રમતાં લોક ગીતો અને ભજનો થી ઘર ઘરમાં જાણીતા બનેલ લોક ગાયિકા પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલ ના આજે પુણ્યતિથિ નિમિતે શત શત વંદન

TejGujarati