વિશ્વભરમાં ગઝલને એક નવું રૂપ આપનાર,યુવાઓમાં ગઝલ પુરનાર,અઢળક ગઝલ જેમણે આપણને આપી છે તેવા ગઝલકાર પંકજ ઉધાસ સાહેબને જન્મ દિવસની શુભેચ્છા સાથે લાઇવ ગઝલ.

સમાચાર

આજે ગઝલ ને એક નવું રૂપ આપનાર..યુવાઓ માં ગઝલ પુરનાર..અઢળક ગઝલ જેમણે આપણને આપે છે એવા ગઝલકાર પંકજ ઉધાસ સાહેબ જન્મ દિવસે એના સ્વરમાં જ એક ગઝલ સાંભળીએ… અને પંકજ ઉધાસ ને જન્મદિવસ ની ખુબ શુભેચ્છાઓ..

TejGujarati