??? ?  ન્યૂઝ અપડેટ ?? ગાંધીનગરમાં આજે અત્યાર સુધી 6 કેસ નોંધાયા : 1 નું મૃત્યુ

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગાંધીનગર માં આજે અત્યાર સુધી 6 કેસ નોંધાયા : 1 નું મૃત્યુ

આજે શહેર માં 1 અને ગ્રામ્ય માં 5 કેસ નોંધાયા
આજે ઝુંડાલ માં 1, દહેગામ માં 2, માણસ માં 1 અને કલોલ માં 1 કેસ નોંધાયા

ગાંધીનગર માં કુલ 73 કેસ
ગાંધીનગર ના શહેરી વિસ્તાર માં 33 ગ્રામ્ય વિસ્તાર માં કુલ કેસ 40

TejGujarati