આ બહેન હોસ્પિટલના ICU વિભાગમાં સેવા આપી રહ્યા છે. કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, ત્યારે 20 દિવસ નોન સ્ટોપ પોતાનું કામ કર્યા પછી જ્યારે ઘરે આવ્યા, ત્યારે પરિવારજનો અને સોસાયટીના લોકો દ્વારા જે કરવામાં આવ્યું, એ જોઈ તમારી આખો ભીની થઇ જશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

TejGujarati