વ્યંગ – જો માસ્ક પહેરવાનું કાયમી બની જાય તો શું શું થાય?

સમાચાર

જો માસ્ક પહેરવાનું કાયમી બની જાય તો શું શું થાય?

1. લિપસ્ટિક, ફોઉન્ડેશન, ક્રિમ વાળા ની કંપની બંધ થઇ જાય..

2. મેકઅપ માં ફકત કાજલ થી જ કામ ચાલી જાય..

3. સેલ્ફી પ્રેમીઓ ની હાલત ખરાબ થઈ જાય..

4. ફ્લાઇંગ કિસ કરવાની પ્રથા બંધ થઈ જાય..

5. સ્ત્રીઓ ની હાવભાવ થી વાત કરવાની કલા ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ જાય અને “આંખો થી લઈશું કામ” ની કલા સમૃદ્ધ બને..

6. સાડી માં માસ્ક નું કપડું પણ બ્લાઉઝ ની જેમ જ અલગ આપવા માંડે.. ને તે પણ મેચિંગ કે કોન્ટ્રાસ્ટ માં..

7. ડિઝાઈનર ને પોતાની કારીગરી બતાવવાનો એક વધુ અધ્યાય મળે..

8. દરજીઓ ને માસ્ક બનાવવાની વેઠ વધે..

9. પુરુષો ના માસ્ક માં સિગારેટ માટે કે માવો થુકવા માટે ની વ્યવસ્થા દરજી એ કરવી પડે..

10. પુરુષો ને દાઢી બનાવવાની કે દાઢી ટ્રિમ કરવાની જંજટ જ દૂર થાય..

11. ઘરો માં ચાવી ની જેમજ માસ્ક માટે પણ દીવાલ પર હોલ્ડર મૂકવું પડે..

અને છેલ્લે અગત્ય નું..

12. સ્માઈલ આપીને કેમ છો કહેવાની જગ્યાએ આંખો ઊલાળીને કેમ છો કહેવાની નવી પ્રથા શરૂ થશે..

વાચકો બીજું ધ્યાન માં આવે તો ઉમેરી શકે છે..Now nothing more????? ???.

TejGujarati