ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ફિઝિશિયન ડોક્ટર કોરોનામા સપડાયા

સમાચાર

ગાંધીનગર: ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ફિઝિશિયન ડોક્ટર કોરોના મા સપડાયા

TejGujarati