અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કોરોના પોઝિટિવ વ્યક્તિના નામ સાથેનું લોકેશન

સમાચાર

Google પર..
AMC Corona Positive case location
https://goo.gl/maps/RDpnoAemKb6bXL48A

TejGujarati