દિલ્હીમાં પીઝા ડિલીવરી બોય કોરોના પોઝિટીવ. ૭૨ જણાને ક્વોરન્ટાઈન કરવા પડ્યા.

સમાચાર

હજી પણ કહું છું જે ફેરિયાઓ ગલીમાં ફરતા ફરતા શાકભાજી અને ફળો વેચવા આવે છે એમના પાસેથી ખરીદી કરવાને બદલે એમની પાસેથી ખરીદી કરો કે જેમને તમે ઘણા વખતથી ઓળખો છો…

જો કોઈ વિસ્તારમાં ચેપ ફેલાય તો કોને કોને ચેપ લાગ્યો એ શોધવું અશક્ય બની જશે…

હજી કહું છું જેનો નંબર , નામ , સરનામું તમને ખબર છે એવા ફેરિયાઓની પાસેથી જ ખરીદી કરજો…

હરતા ફરતા ફેરિયાઓ દ્વારા ફેલાયેલો ચેપ કેમ કરીને મૂળ સુધી પહોંચશો… ???

સરકારે બધા ફેરિયાઓને અલગ અલગ વિસ્તાર નક્કી કરી દરેકને ફિક્સ દરરોજ એક જ જગ્યા પર ઉભા રહેવા દેવા જોઈએ…

બધા ફેરિયાઓના નામ , સરનામા , આધાર કાર્ડ વિગતો , ફોન નંબર અને એમને કઈ ગલી ફાળવી છે તે બધી જ વિગતો સ્વાસ્થય વિભાગ , સરકાર અને પોલિસ પાસે હોવી જોઈએ…

તમે પોતે તો આજથી જ સતર્ક થઈ જાવ… ડો. શ્વેતલ ભાવસાર.

TejGujarati