* શું તમે ક્યારેય આવો બાયોડેટા કોઈનો જોયો છે? *

સમાચાર

* ભારતરત્ન ડો. ભીમરાવ રામજી અંબડેકર *

* (1891-1956) *

* બી.એ., એમ.એ., એમ.એસ.સી., ડી.એસ.સી., પીએચ.ડી., એલ.એલ.ડી., *
* ડી. લિટ., બેરિસ્ટર-એ-લા વા. *
* બી.એ. (બોમ્બે યુનિવર્સિટી) *
* બેચલર ઓફ આર્ટસ, *
* MA (કોલમ્બિયા યુનિવર્સિટી) માસ્ટર *
આર્ટસ *, *
* એમ.સી.સી. (લંડન સ્કૂલ ઓફ *
* અર્થશાસ્ત્ર) માસ્ટર *
* વિજ્ઞાનના, *
* પીએચડી. (કોલંબિયા યુનિવર્સિટી) *
* ડૉક્ટર *
* ફિલસૂફી, *
* ડી.એસસી. (લંડન સ્કૂલ ઓફ *
* અર્થશાસ્ત્ર) ડોક્ટર *
* વિજ્ઞાન *
* એલ.એલ.ડી (કોલંબિયા યુનિવર્સિટી) *
* ડૉક્ટર *
* નિયમો, *
* ડી. લિટ. (ઓસ્માનિયા * * યુનિવર્સિટી) *
* ડૉક્ટર *
* સાહિત્ય, *
* બેરિસ્ટર-એ-લા (ગ્રે’સ ઇન, *
* લંડન) કાયદો *
* વકીલ માટે લાયકાત *
* શાહી અદાલત *
* ઈંગ્લેન્ડ. *
* પ્રાથમિક શિક્ષણ, 1902 *
* સાતારા, *
* મહારાષ્ટ્ર *
* મેટ્રિક, 1907, *
* એલફિન્સ્ટન હાઇ *
* સ્કૂલ, બોમ્બે પર્શિયન વગેરે. *
* ઇન્ટર 1909, એલ્ફિન્સ્ટન ઈ *
* કોલેજ, બોમ્બે *
* ફારસી અને અંગ્રેજી *
* બી.એ., 1 9 12 જાન્યુ, એલફિન્સ્ટોન *
* કોલેજ, બોમ્બે, *
* બોમ્બે યુનિવર્સિટી, *
* અર્થશાસ્ત્ર અને રાજકીય *
* વિજ્ઞાન *
* એમ.એ. એ 2-6-1915 ફેકલ્ટી * * રાજકીય *
* વિજ્ઞાન *,
* કોલમ્બિયા યુનિવર્સિટી, ન્યૂ યોર્ક, *
*મુખ્ય-*
* અર્થશાસ્ત્ર *
* આનુષંગિકો-સોસાયટી ઇલોયોલોજી, * * ઇતિહાસ *
* તત્વજ્ઞાન, *
* માનવશાસ્ત્ર, રાજકારણ *
* પીએચ.ડી. 1917 ફેકલ્ટી * * રાજકીય *
* વિજ્ઞાન, *
* કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, ન્યૂ * * યોર્ક, *
‘* * *
* ભારતના નેશનલ ડિવીન્ડ – એ *
* ઐતિહાસિક અને *
* વિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ ‘*
* M.Sc 1921 જૂન લંડન * * સ્કૂલ *
* ના *
* અર્થશાસ્ત્ર, લંડન ‘પ્રાંતીય *
* ઇમ્પીરિયલની ડિસ્ટ્રેલિઝેટો *
* ફાઇનાન્સ *
* બ્રિટિશ ભારત ‘*
* બેરિસ્ટર-એટ- લૉ 30-9-19 20 *
* ગ્રે’સ ઇન, *
* લંડન લૉ *
* D.Sc 1923 નવે લંડન * * સ્કૂલ *,
* ના *
* અર્થશાસ્ત્ર, લંડન ‘ધ *
* સમસ્યા *
* રૂપિયાની – તેનું મૂળ અને તે છે, *
* ઉકેલ ‘હતો *
* ડી.એસસી. ડિગ્રી માટે સ્વીકારવામાં *
* (અર્થશાસ્ત્ર). *
* એલ.એલ.ડી (હોનોરીસ કૌસા) 5-6-1952 *
* કોલંબિયા *
* યુનિવર્સિટી, ન્યૂ યોર્ક એચઆઈએસ માટે *
* સિદ્ધિઓ, *
* નેતૃત્વ અને લેખન *
* બંધારણ *
* ભારત *
* ડી. લિટ (હોનોરીસ કૌસા) *
* 12-1-1953 ઉસ્માનિયા *
* યુનિવર્સિટી, હૈદરાબાદ માટે એચઆઈએસ *
* સિદ્ધિઓ, *
* નેતૃત્વ અને લેખન *
* બંધારણ *
* ભારત! *
* નામ *

* ✅ ડો. બી. આર. આંબેડકર *

* !! જો તમે ભારતીય છો, તો તે તમને જાણવું જ જોઇએ !!! *
????

TejGujarati