એક વાયરસે ડૉક્ટરને યાદ અપાવ્યું, કે તમે તમારા માટે પણ જીવો. તમારા શોખ અને આવડતને બહાર લાવો.બાકી લોકોના ઘૂંટણ તો આખી જિંદગી બદલવાના જ છે. – ડો શ્વેતલ ભાવસાર.

સમાચાર

TejGujarati