અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ પુષ્પા પટેલે સુંદર કલાકૃતિ રજૂ કરી હતી. આ કલાકૃતિ તેજ ગુજરાતીના વાચકો માટે અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.*

સમાચાર

*સમગ્ર વિશ્વ કોરોનાની મહામારીથી ત્રાહિમામ થઈ રહ્યું છે અને ૨૧ દિવસ સમગ્ર ભારતમાં lockdown કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે કોરોના થી બચવા માટે સોશિયલ distance ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે અમદાવાદના આર્ટિસ્ટ પુષ્પા પટેલે સુંદર કલાકૃતિ રજૂ કરી હતી. આ કલાકૃતિ તેજ ગુજરાતીના વાચકો માટે અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.*

TejGujarati